در راستای حمایت از شما کاربران گرامی , هاپلود پنج پلن با قیمت بسیار پایین ارائه کرده است . جهت مشاهد به سمت پایین اسکرول کنید

دانلودر

1 روز

1,000 تومان
Best Choice

3 روز

1,500 تومان

7 روز

2,000 تومان

100 GB

30 روز

3,000 تومان
Best Choice

90 روز

9,000 تومان

180 روز

18,000 تومان

500 GB

30 روز

10,000 تومان
Best Choice

90 روز

30,000 تومان

180 روز

60,000 تومان

1 TB

30 روز

20,000 تومان
Best Choice

90 روز

60,000 تومان

180 روز

120,000 تومان

5 TB

30 روز

100,000 تومان
Best Choice

90 روز

300,000 تومان

180 روز

600,000 تومان